Naučná stezka

Vytvořil Martin Kubeček | 28.3.2017

Počátkem sedmdesátých let byla pod hradem Skály postavena původní informační tabule, jejímž autorem byl pan Robert Řemínek, který prováděl archeologický průzkum hradu. Tato tabule byla v posledních letech poškozena a v roce 2005 povalena. Nyní je umístěna v průjezdu stodoly Zámku. V roce 2002 byla u Černého jezírka instalována tabule věnovaná především hmyzu, který žije okolo jezírka. Autorem této tabule je zoolog Jiří Spíšek, pracovník SCHKO Broumovsko. V posledních letech je osada Skály a její okolí cílem stále většího počtu návštěvníků. V dubnu 2006 bylo na jednání zástupců Města Teplice nad Metují, Správy CHKO Broumovsko, o.s. Jasan a provozovatele restaurace na zámku Skály dohodnuta opatření na turisticky významných místech, aby docházelo co nejméně k narušování přírody, byl usměrněn pohyb návštěvníků a zároveň se návštěvníkům dostalo alespoň základních informací o místě. V listopadu 2007 byly dokončeny tři panely nové naučné stezky, pojmenované " Skály - Bischofstein”. V příštích letech budou provedeny další dva informační panely s přírodovědným obsahem, které budou umístěny směrem k Čapímu vrchu.