Hrad Skály

29.3.2017

Historie hradu

Skály, ten byl založen koncem 14. století Matějem Salavou z Lípy, připomínaným jako pán na Skále a patron farního kostela v nedaleké, asi 3 km západně vzdálené vesnici, Stárkově. Poprvé je připomínán roku 1393. Během husitských válek byl držitel panství Skály spojencem hradeckých husitů a jeho nadšení pro myšlenky husitství se nejdéle kolem r. 1430 transformovalo do podnikání loupežných výprav k severním sousedům, do Slezska. Ještě před lipanskou bitvou však odhadl směr dalšího vývoje země a aby zabezpečil majetek uchvácený během husitských válek, tak urychleně přešel na stranu císaře Zikmunda a tím si zabezpečil jeho bezproblémové držení. Jeho syn - Matěj mladší Salava pokračoval ve válečné, spíše však již jen loupeživé činnosti, jejichž obětí byly panství ve Slezsku i majetky měst Vratislav, Zhořelec, Budyšín. Vojenská obrana postižených nebyla jednoduchá proto nakonec došlo v roce 1447 k dohodě a vyplacení hradů - opěrných bodů Matěje Salavy, s tím, že hrad Skály bude zbořen. V roce 1454 obnovil hrad jakýsi neznámý rytíř Kočka, od něhož plyne název Katzenstein. Panství Skály často měnilo majitele, ale V roce 1488 kupuje panství Zbyněk Buchovec z Buchova. Dalším majitelem byl Jana Špetle z Janovic, majitel náchodského panství, který v roce 1513 prodal skalské panství knížeti Bartoloměji Minstrberskému, vnukovi krále Jiřího z Poděbrad. Ten vedl ozbrojené spory s knížetem Bedřichem Lehnickým a slezskými městy, které vyvrcholily ve válečnou slezskou výpravu proti jednomu z opěrných bodů knížete Minstrberského, proti hradu Skály. Poměrně velké vojsko (asi 2000 lidí) však podcenilo údržbu a přípravu vojenské techniky na válečné tažení, protože děla, která měla přinutit obležený hrad ke kapitulaci při střelbě spíše než hradu ubližovala sobě. Obránci tak, podle soudobých pramenů, neměli příliš mnoho práce s obranou. Útočníci po zprávách o blížící se pomoci obleženým proto raději odtrhli od hradu a podle tehdejších zvyklostí, při návratu zpět, vydrancovali okolní vesnice. Jejich bojové nasazení a morálka nebyla na vysoké úrovni, protože při dělení kořisti z vydrancovaných vesnic se začali sami mezi sebou bít, takže mnoho z nich nepadlo při vlastní vojenské akci, ale při rvačkách o kořist. Po smrti knížete Minstrberského r. 1515 přešlo panství zpět na Jana Špetle z Janovic (nebylo totiž při prodeji řádně zaplaceno). Opět začalo měnit majitele až ho r. 1528 koupil Zdeněk Lev z Rožmitálu a Jan Krušina z Lichtemburka. V této smlouvě je ještě uváděn hrad Skály se dvorem (hospodářským). Ti však dlouho panství a hrad nedrželi a roku 1534 kupuje panství Jan z Pernštejna. V roce 1544 koupil panství Bernard Žehušický z Nestájova, který postavil z trosek pod hrad hospodářský dvůr. Když v roce 1563 zemřel, převzal celé panství jeho syn Hertvík. Byla to doba rozkvětu celého panství.

Odkaz na podklady

Web s obrázky